Om Arkitekt Jameson

Om Arkitekt Jameson

Arkitekt Jameson AS ble etablert mai 2018 med Ståle Jameson som daglig leder.


«Mine oppdragsgivere skal oppleve rask leveranse, bli hørt og involver i prosjektene.
For meg er kundens ønsker og behov viktigst, og man skal føle seg trygg på at sluttproduktet
er av en høy kvalitet, både i forhold til design og funksjonalitet. Med tett dialog med ønsker
jeg å bidra til at våre kunder kan nå sine mål for det aktuelle prosjektet. Min oppgave er ikke
å overbevise om hva jeg liker best, men å veilede deg ut ifra dine ønsker og behov.»

COPYRIGHT © 2022 ARKITEKT JAMESON AS