Før og etterbilder av hus fra 1954. Her er det gjort en total endring av
utseende og utvidelse av huset

COPYRIGHT © 2024 ARKITEKT JAMESON AS