Den opprinnelige stilen på huset var uten terrasse og med færre vinduer.
Med glassrekkverk får huset en mer moderne stil

COPYRIGHT © 2024 ARKITEKT JAMESON AS